Przeznaczenie urządzenia to głównie badania przesiewowe.

Zestaw testowy AquilaScan zapewnia
jedynie wstępny wynik badania analitycznego.

Każdy pozytywny wynik powinien zostać potwierdzony
innym badaniem – zalecaną metodą jest metoda chromatografii cieczowej/spektometria masowa (lc-ms)

 

Zobacz powiązane wpisy