Badania pokazały, że w latach 2008-2011, każdego roku po polskich drogach poruszało się ok. 330 000 kierowców prowadzących auto po zażyciu nielegalnych substancji psychoaktywnych. W 2015 r. było ich już 500 tys.

Pracodawcy jak dotąd bezskutecznie zmagają się z podejrzewaniami bycia pod wpływem narkotyków na terenie ich zakładów pracy.

Dane z różnych źródeł pokazują, że Ilość kierowców prowadzących pojazdy pod wpływem narkotyków w Polsce systematycznie rośnie. Widzimy to też w mediach, gdzie zdarzają się wypadki kierowców będących „na haju”. W raporcie „Prowadzenie pojazdów, a substancje psychoaktywne” możemy przeczytać, że: „Analiza próbek krwi pobranych od kierowców w ramach kontroli drogowej oraz od sprawców wypadków drogowych wskazuje, że do najczęściej używanych przez kierowców substancji należą, obok alkoholu, marihuana oraz amfetamina i jej pochodne”.

Obecnie prawo pracy nie reguluje możliwości kontroli narkotykowych w firmach. Pracownicy czują się bezkarni. Nie możemy ich przymusić do badania. Czy coś ma się w tej materii zmienić? Wygląda na to, że tak!

Według Gazety prawnej – rząd podjął prace nad zmianami dającymi pracodawcom ustawową możliwość kontroli trzeźwości pod kątem substancji odurzających.

Źródło:

Zobacz powiązane wpisy