Unia Europejska i jej państwa członkowskie zobowiązują się do spełnienia celów przyjętych
w agendzie na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030. Wiele aspektów zawartych w tych
celach wiąże się bezpośrednio lub bezpośrednio z problemami narkotykowymi. Na przykład
produkcja narkotyków i handel nimi może wyrządzić wielkie szkody środowisku fizycznemu,
strukturom instytucjonalnym i jakości życia obywateli w państwach dotkniętych tym
problemem.

Produkcja i handle narkotykami wyrządza wielkie szkody społeczeństwu.

Zobacz powiązane wpisy