Świętochłowicka drogówka przeprowadziła kolejną edycję akcji o nazwie „Stop Drugs”. Działania mają na celu eliminowanie z ruchu kierowców poruszających się po drogach pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. W akcji wykorzystane zostały urządzenia i testery, służące do wykrywania alkoholu i narkotyków w organizmie. Cieszy fakt, że żaden z przebadanych kierowców nie poruszał się samochodem na tzw. „podwójnym gazie”.

Działania „Stop Drugs”, przeprowadzone w miniony piątek przez świętochłowicką drogówkę miały na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a zwłaszcza zmniejszenie liczby wypadków, spowodowanych przez kierowców na tzw. „podwójnym gazie”. Policjanci skoncentrowali się głównie na udaremnieniu dalszej podróży tym, którzy poruszają się pojazdem pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. W akcji wykorzystano m.in. nowoczesny analizator narkotyków AquilaScan. Urządzenie to służy do wstępnego badania kierowców na zawartość środków odurzających w organizmie. Badanie polega na pobraniu próbki śliny, która następnie wędruje do analizatora i już po kilkunastu minutach można odczytać wynik. Analizator wykryje nawet najmniejsze dawki zabronionych substancji w organizmie osoby badanej. Jeżeli pomiar wykonany przez AquilaScan jest pozytywny, od kierowcy pobierana jest krew, która zostaje następnie poddana specjalistycznym badaniom.

Cieszy fakt, że żaden z przebadanych kierowców nie poruszał się samochodem na tzw. „podwójnym gazie”. Jazda pod wpływem substancji psychoaktywnych jest zagrożona tą samą karą co jazda pod wpływem alkoholu i jest równie niebezpieczna. Osoby, które decydują się usiąść za kierownicę po zażyciu narkotyków bądź innych substancji odurzających, muszą liczyć się z surowymi konsekwencjami m.in. wysoką grzywną, utratą prawa jazdy, a nawet karą pozbawienia wolności.

Przypominamy!
Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu może stanowić czyn zabroniony w postaci wykroczenia lub przestępstwa, w zależności od stwierdzonej zawartości alkoholu w organizmie kierowcy. W myśl prawa wyróżnić można 2 poziomy stężenia alkoholu tj. stan po użyciu alkoholu oraz stan nietrzeźwości kolejno traktowane jako wykroczenie, oraz przestępstwo. Wykroczenie zgodnie z art. 87 Ustawy Kodeks Wykroczeń ujawnione zostaje u kierowców, którzy w 1 dm3 wydychanego powietrza mają od 0,1 do 0,25 mg alkoholu, jest to stan po spożyciu. W przypadku art. 178a Ustawy Kodeks Karny, kierowca, przekraczając 0,25 mg alkoholu na 1 dm3 wydychanego powietrza jest w stanie nietrzeźwości i podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Zobacz powiązane wpisy